Υπηρεσίες

Θεμελιακή γείωση

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.

Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής.
Ως γειωτής εγκαθίσταται ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30x3,5 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 εντός των θεμελίων του κτιρίου (θεμελιακή γείωση) προκειμένου να επιτευχθούν:

 • Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης.
 • Αντοχή στο χρόνο από πλευρά διάβρωσης του γειωτή.
 • Ευκολία στη δημιουργία κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων.
 • Χαμηλό κόστος έναντι άλλων συμβατικών γειωτών.
 • Μελλοντική χρήση του θεμελιακού γειωτή και ως γείωση αντικεραυνικής προστασίας
Η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,0 ΟΗΜ.

Στην θεμελιακή γείωση συνδέονται ισοδυναμικά:

 • ΔΕΗ
 • ΟΤΕ
 • Η/Υ
 • ΕΥΔΑΠ
 • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
 • Σωλήνας παροχής καυσίμων με καθοδική προστασία
 • Αντικεραυνική προστασία
Η μέτρηση θα πρέπει να γίνεται με διακριβωμένο όργανο από επίσημο φορέα διακρίβωσης και θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση μέτρησης από αρμόδιο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο, η οποία θα χρησιμοποιείται στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΕΗ, κλπ.).

Copyright © 2011 - 220.grΚανάλια, Κατακαλού | 49100 Κέρκυραwebsite designed by m.makadasi