Υπηρεσίες

Έξυπνο σπίτι

Είναι ένα σπίτι που έχει ιδιαίτερα προηγμένα συστήματα αυτοματισμών για το φωτισμό, τον έλεγχο της θερμοκρασίας,
multi-media, ασφάλεια παραθύρων και πολλές άλλες λειτουργίες.
Ένα έξυπνο σπίτι εμφανίζεται "έξυπνα", διότι όλα τα συστήματα μπορούν επικοινωνώντας μεταξύ τους να παρακολουθούν όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής.

Με τη εφαρμογή του Instabus EIB/ KNX πραγματοποιείται ο απόλυτος έλεγχος των εγκαταστάσεων.
Μερικές από τις πολυάριθμες δυνατότητες είναι οι παρακάτω:

  • Έλεγχος φωτιστικών σωμάτων ανάλογα με τη φωτεινότητα του χώρου, εξοικονόμηση ενέργειας
  • Αυτόματες ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις ανάγκης
  • Έλεγχος κλιματισμού, θερμοκρασίας και αερισμού του χώρου
  • Τέντες και ρολά ανεβαίνουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
  • Αυτόματο πότισμα ανάλογα με τη ξηρασία
  • Σε περίπτωση απουσίας, αναβοσβήνουν φώτα και ηλεκτρολογικές συσκευές σε τυχαίες και λογικές ώρες για να δημιουργείται εντύπωση κατοίκισης του χώρου
Ωστόσο, το έξυπνα τεχνολογικά σπίτι – επιχείρηση είναι πραγματικά, ολοένα και πιο εξελίξιμο, εξυπηρετώντας τον απαιτητικό σύγχρονο με έλλειψη χρόνου πελάτη, καθώς επίσης και άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες όπως ηλικιωμένους, αναπήρους κ.α.

Copyright © 2011 - 220.grΚανάλια, Κατακαλού | 49100 Κέρκυραwebsite designed by m.makadasi