Υπηρεσίες

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ποιοτικές υπηρεσίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ανάλογες των οικονομικών δυνατοτήτων σας.

Οι ηλεκτρολογικές μελέτες γενικές ή επιμέρους σε χώρους κατοικιών ή και επαγγελματικούς, πραγματοποιούνται, κατόπιν ηλεκτρολογικού σχεδιασμού σε κάτοψη του χώρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, προσφέροντας σας τις κατάλληλες τεχνικές διευκρινήσεις και πληροφορίες κόστους κατασκευής, με τη χρήση υλικών άριστης ποιότητας.

Copyright © 2011 - 220.grΚανάλια, Κατακαλού | 49100 Κέρκυραwebsite designed by m.makadasi